Kunstværkets Oprindelse
Maj 12, 2015
rum46
Studsgade 46
20:00 – 22:00
–––––––––––––
Deltagere: 9

Introduktion: Mikkeline Daa Natorp

Heideggers spørgsmål om kunstværkets oprindelse spørger efter dets væsensherkomst. Værket oprinder ifølge den gængse opfattelse i og gennem kunstnerens virksomhed. Men gennem hvad og ud fra hvad er kunstneren det, han er? Gennem værket; for at værket priser mesteren vil sige: Først værket lader kunstneren træde frem som en kunstens mester. Kunstneren er værkets oprindelse. Værket er kunstnerens oprindelse. Ingen af dem er uden det andet. Og dog bærer ingen af dem alene det andet. Kunstner og værk er hver for sig i sig selv og i deres indbyrdes forhold gennem et tredje, som er det første, nemlig gennem det, som kunst og kunstværk har fået deres navne fra, gennem kunsten.

essay
Martin Heidegger, "Kunstværkets oprindelse" (1950)

http://www.teoretisketirsdage.net/files/gimgs/th-19_Skærmbillede-2015-05-06-kl_-18_42_37.jpg