Kunstens Endeligt
November 01, 2016
rum46
19:00 – 21:00
–––––––––––––
Deltagere: 13

Introduktion: Mikkel Elming

Er kunsten på vej til at blive til noget, som ikke kan defineres som kunst?
Kunne Superflexs ”Hospital Equipment” være et eksempel på denne udvikling?
Hvordan definerer vi overhovedet kunst? Er kunsten en autonom størrelse, l’art pour l’art? eller den er reduceret et selvbekræftende socialt kodet spil? Skal kunsten have sig selv som mål? Eller skal kunsten være et middel for et højere mål?

Og hvad skal man mene om en sætning som denne:

”Idet (…) subjektet, der reflekterer over kunsten, kunstfilosofien, er blevet ét med sin genstand, kunstværket, vil kunstværkets identitet som kunst være forskudt til de betragtninger, der undersøger, hvorfor dette værk egentlig er kunst.” (Wamberg: 192)

[Tekst]

Uddrag fra Positioner i nutidig kunstdebat, Borgens Forlag, 1999


Det anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.