Institut for emancipationsvidenskab

Onsdag 26 april, 2017
AROS Public
Tilmeldelse nødvendig: S.U. d. 26 april kl. 12:00
Tilmeldelse via: antipyrinepress@gmail.com
(max 20 pers kan deltage)
19:00 – 21:00
–––––––––––––
Deltagere: 11

Introduktion: Rødderne den Arkivariske Front

Vær med til at føre en Institutpraksis til dørs:

I april måned har Institut for Emancipationsvidenskab behandlet spørgsmålet om vidensorteringens emancipatoriske potentiale, og dette potentiales eventuelle manifestation i blandt andet Koncern°s publikationer, 1970'ernes Studenterfront på Aarhus universitet, Burroughs' Akademi 23 og Aby Warburgs Mnemosyne Atlas.

Onsdag d. 26. april er i Instituttets kalender afkrydset til den endegyldige afklaring af ovennævnte spørgsmål med klimaks i de sidste to timer, som onsdagens Teoretiske Tirsdag udgør (19-21).

Noget egentligt pensum arbejder Institut for Emancipationsvidenskab ikke med, derfor findes der ikke som vanligt primær/sekundær-tekster vedhæftet, men derimod et arkiv som i udpluk dækker de mest centrale elementer i Institut for Emancipationsvidenskabs teoretiske afsæt samt dets forskningsobjekter og -produkter.

Det forventes derfor ikke at de studerende som forberedelse har læst arkivet fra ende til anden, men derimod at de i materialet har orienteret sig i den grad og på den måde, som de måtte finde passende, for at føle sig beredte.

[Tekst uddrag]

Indeks plukket fra arkivet

Samling plukket fra arkivetDet anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.

Læsekredsen er åben og gratis for alle (max 20 pers kan deltage). Men da det finder sted i institutionelle rammer (ARoS), hvor man oftest veksler mønt i døren, skal man tilmelde sig på antipyrinepress@gmail.com inden d. 19. April kl.12:00.