Dette er ikke en introduktion til Judith Butler
Oktober 25, 2016
rum46
19:00 – 21:00
–––––––––––––
Deltagere: 7

Introduktion: Mark Tholander

Hvad er forholdet mellem et biologisk og et socialt køn? Og hvad indebærer det at være et køn? Disse spørgsmål blev Judith Butler kendt for at behandle i værket Gender Trouble. I sin analyse af hvad et køn vil sige påstår hun at det er performativt: at et køn ikke er noget man er, men noget man bliver. Kønnet er på den måde en social konstruktion, snarere end en essens der kommer til udtryk hos det enkelte individ. Heri trækker hun på den tyske filosof Friedrich Nietzsches udtalelser om at der ikke findes en væren bag en gøren, og rækker derfor dybt ind i en diskussion om hvad en menneskelig væren vil sige i det hele taget. Under den 40. version af Teoretiske Tirsdage vil vi beskæftige os med Judith Butlers tanker og diskutere hvilke perspektiver disse har på det at være til som menneske.


[Tekst]

Uddrag fra "Venstrefløjens Nye Tænkere": afsnittet "Dette er ikke en introduktion af Judith Butler" af Nina Trige Andersen. Slagmark, 2011.

Uddrag fra "Afgudernes Ragnarok" af Friedrich Nietzsche. Samlerens Bogklub, 1994.

Uddrag fra "Moralens oprindelse" af Friedrich Nietzsche. Det Lille Forlag, 2002.


Det anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.