Spørgsmålet om teknikken
Februar 09, 2016
Rum 46
Studsgade 46
19:00 – 21:00
–––––––––––––
Deltagere: 13

Introduktion: Jens Settergren

Vi spørger efter teknikken og vil derigennem forberede et frit forhold til den. Frit er forholdet, når det åbenbarer teknikkens væsen for vor tilværen. I sit foredrag Spørgsmålet om teknikken (1954) spørger Heidegger efter teknikkens væsen. Teknikken diagnosticeres som vor tids herskende afdækningmåde, der risikerer at reducere mennesket til ressource. Hvad stiller vi op overfor teknikken der både stiller sig til rådighed som løsning på alverdens problemer, og samtidig truer hele vor eksistens med åndelig og fysisk udslettelse? Måske kan kunsten hjælpe?

Med Hölderlins ord:

"Men hvor faren er, vokser
også det reddende
"

[tekst]
* Martin Heidegger, Spørgsmålet om teknikken, 1957

Det anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.

✌︎