Freuds vision
Februar 16, 2016
Rum 46
Studsgade 46
19:00 – 21:00
–––––––––––––
Deltagere: 11

Introduktion: Mikkel Reher–Langberg

Det var med fuldt overlæg, at Sigmund Freud udsatte udgivelsen af sit første store værk, Drømmetydning, til år 1900. Psykoanalysens vision skulle indvarsle det nye 20. århundrede, og skylle ind over etablissementet, med Freuds egne ord, som en pest. Det lykkedes med tiden psykoanalysen at inficere vores hverdagssprog, selvforhold og menneskesyn samt konkret at sætte sine tydelige spor i alt fra kunst, musik og litteratur samt disses teoretisering, til politiske bevægelser, filosofi og sundhedsfaglige tiltag helt op til i dag. Vi stiller til dette møde skarpt på Freuds oprindelige fund og den vision, det billede af mennesket, hans tanker tillader.


[Læsevejledning og download]

1: Preliminary communication (1893). Det drejer sig først om et fyldestgørende uddrag af en af Freuds allertidligste artikler, “preliminary communication” fra 1893. Teksten giver et bredt indtryk af den psykoanalytiske metodes tidlige form og genstandsfelt. Freud skitserer sin opdagelse af neurosernes (groft sagt alt det, der ikke er skizofreni) konsekvent traumatiske årsag, og tegner herigennem et billede af et menneske, der i sit forsøg på at gøre sig til herre over virkeligheden, mister herredømmet over sig selv. Læs denne tekst først, og hav gerne følgende in mente til de næste to tekster: Tænk at den affekt-energi, der ikke aflades i den traumatiske situation er, hvad Freud i hinsides lystprincippet omtaler som “seksualdriften”. Mht. case’et, bemærk da den slående overensstemmelse med Freuds fund i 1890’erne, hvad angår både fremgangsmåde og udfald.

2: Hinsides lystprincippet (1921). Tekststykket er udvalgt, fordi Freud her på baggrund af sin opdagelse af neurosens tendens til at gentage ubehagelige, tilsyneladende maladaptive fakta, ender i nogle ret interessante overvejelser omkring menneskets natur.

3: Bonus-materiale: Case (2014). Den korte transskription af en enkelt behandlingssamtale er et eksempel på, hvordan Freuds helt tidlige idéer lever videre i moderne Freudianske behandlingsmetoder.


Det anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.

✌︎