Det kinesiske rum
April 19, 2016
Rum 46
Studsgade 46
19:00 – 21:00
Introduktion: Louise Haugaard Jørgensen
––––––––––––
Deltagere: 7Det Kinesiske Rum er et tankeeksperiment af filosoffen John Searle, som søger at bevise at en computer aldrig vil kunne udvikle bevidsthed eller ‘tænke selv’. Eksperimentet er meget omdiskuteret og har både stærke fortalere og modstandere. Searle forestiller sig at han sidder i et lukket rum med en instruktionsbog, som forklarer brugen af det kinesiske alfabet, uden at oversætte det. Med denne bog kan han svare på beskeder fra kinesisktalende personer uden for rummet, som tror at han forstår hvad de skriver, mens han i virkeligheden blot følger bogens regler. Searle mener, at det er det samme en computer gør: Den fremstår intelligent, men handler blindt efter sin programmering.

Følger man denne tanke, åbner museet sig som et kinesisk rum, hvor de udstillede genstande iscenesættes, så de giver mening i et sluttet forløb. Men de er løsrevet fra den store sammenhæng de kommer fra – uden for museet, som ikke kan gengives én til én. Men ligesom Searles tankeeksperiment har både fortalere og modstandere, er jeg heller ikke afklaret: Er museumsrummet blot en dårlig efterligning af noget mere virkeligt, som findes udenfor – eller kan det udvikle bevidsthed og tænke selv? Er museet i så fald kunstigt intelligent? Mit arbejde tager udgangspunkt i overvejelser om grænsen mellem selvet og den anden, kopien og originalen, som det kommer til udtryk i museers formidling af andre tiders og steders kultur i almindelighed og i Antikmuseets samling af gipsafstøbninger i særdeleshed. Gipsafstøbningerne som abjekte og fake i forhold til deres ophav, der fortaber sig i tidligere tiders heltesagn og generationer af bronze, marmor og afstøbningers afstøbninger. Museumsrummet som en symbiotisk livsform, en muligvis intelligent collage, en mave med meget langsom fordøjelse.


[Tekst]
Minds, brains, and programs, John Searle, (1980)

[Udstilling]
Det Kinesiske Rum, Louise Haugaard Jørgensen, Antikmuseet
Victor Albecks Vej 3, 8000 Aarhus
Åbent søndag til torsdag 12 – 16, lukket fredag og lørdag


Det anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.

✌︎