hvor:       rum46, studsgade 46, 8000 Aarhus, Danmark
hvornår:    tirsdag aften 19:00 – 21:00
hyppighed:  ugentligt

"Teoretiske Tirsdage" er en platform for deltagerbaseret research og diskussion af æstetisk teori og filosofi. Diskussionerne udspringer fra "Each one, Teach one" filosofien, der forløber sig på følgende måde:

– hver tirsdag præsenteres og diskuteres nye udvalgte tekster*
– disse udvælges af én eller flere fra deltagergruppen
– ligeledes præsenteres dette materiale af vedkommende bag udvælgelsen
– denne gestus kører på skift imellem de deltagende

* det anbefales at man læser de udvalgte tekster før deltagelse


Aftenerne baseres på uformelle rammer hvortil det er en pointe at komme til orde og derved skabe grundlag for dynamiske og særprægede diskussioner. Formatet er derfor af "non–akademisk" karakter.

Projektet er etableret i tæt samarbejde med den Schweiziske pendant Theory Tuesdays, grundlagt, organiseret og koordineret siden 2009 af Philip Matesic.

Tilrettelagt og arrangeret 2015 Michael Roloff
Tilrettelagt og arrangeret 2016 Michael Roloff & Mark Tholander

Idé og koncept Michael Roloff & Claudine Zia