Arkivimpulser i kunsten?
November 06, 2016
rum46
19:00 – 21:00
–––––––––––––
Deltagere: 9

Introduktion: Anne Kølbek Iversen

Denne aften inviteres til at reflektere over forholdet mellem arkiv, teknologi, historie, kulturel erindring og identitet med udgangspunkt i Hal Fosters artikel ”An Archival Impulse” fra 2004 samt i udvalgte kunstpraksisser fra de seneste år, der bruger arkiver som materiale, koncept eller format.

Hvad taler vi om, når vi taler om arkiv i et kunsthistorisk og –kritisk perspektiv? Hvad består de af, hvilke love adlyder de og hvad eller hvem henvender de sig til? Udover at forsøge at følge Fosters betragtninger, vil vi også kigge på, hvordan der er blevet arbejdet videre med arkivteoretiske problemstillinger og strategier i forskellige kunstpraksisser, og på hvilke måder den impuls, som Foster beskriver, evt. bliver fornyet, udvidet eller udfordret.


[Tekst]

Hal Foster, An Archival Impulse, October 110 (Efterår 2004), MIT Press.

[Værkeksempler til orientering]

Jill Magid (US) The Proposal (2016)
Linda Hilfling Ritasdatter (DK/IS) Bugs in the War Room, 2016


Det anbefales som altid at møde forberedt til samtalen.