Formløs kunst
April 14, 2015
rum46
Studsgade 46
20:00 – 22:00
–––––––––––––
Deltagere: 7

Introduktion: Kristian Schrøder

Georges Bataille skrev i slut tyverne en række opslag til den "kritiske ordbog", der blev bragt som føljeton i tidsskriftet "Documents". Det vel nok mest umulige af disse, "L’informe", kan læses som en maggiterning af hans tænkning: det er begrebet om det begrebsundvigende, en repræsentation af det urepræsentérbare, det formløses idealform. Kunst beskæftiger sig som bekendt også med form, og at det formløse beskriver en variant af det kritiske potentiale, der så ofte tales om i kunstkredse, er åbenlyst.

Hvordan kan man gribe et så slibrigt (anti-)begreb an? Vi vil lave en (nødvendigvis hasarderet) sammenlæsning af denne tekst og en transskription af foredraget ”Virusteori” (1988) af sidste uges teoretiker, Jean Baudrillard, i et forsøg på at komme nærmere det formløses billedteori.

essay [1]
Uddrag af "l'informe", Documents 7
Georges Bataille, (1929)

essay [2]
Transkription af foredrag, Virusteori – en fri talestrøm
Jean Baudrillard, (1988)

http://www.teoretisketirsdage.net/files/gimgs/th-16_Georges_Bataille.jpg
http://www.teoretisketirsdage.net/files/gimgs/th-16_Jean_Baudrillard.jpg